„Приручник за тражење посла за особе са инвалидитетом (лак за читање/easy to read language) “

Удружење На пола пута ће, уз подршку Сектора за информисање града Панчева, припремити и издати приручник за запошљавање за особе са инвалидитетом. Овај приручник ће бити израђен на језику лаком за читање и на тај начин ће на јасан, практичан и једноставан начин, користећи слике и једноставне речи, дати потребне смернице за успешно проналажење посла особама са инвалидитетом.

Текст лак за читање (easy to read) подразумева текст који је краћи од стандардног текста где се садржај своди на суштину. Реченице су кратке и јасне без употребе дугачких и компликованих речи. Поред једноставних речи користе се слике, симболи и типографија и јако мало бројева. Текст лак за читање може варирати у зависности од популације којој је намењен, а у овом приручнику ће се користити онај који је прилагођен ОСИТ и особама које имају проблем са читањем и које имају нижи степен образовања.

Овакав вид приручника свакако ће користити, не само особама са инвалидитетом већ и особама које имају нижи ниво образовања, проблеме са читањем или особама којима српски није матерњи језик (националне мањине) а које су незапослене и које траже запослење.

.