Одобрен пројекат "Од руке ка руци"

Одобрен је нови пројекат Од руке ка руци од стране Нафтне индустрије Србије. Пројекат се састоји од организације терапијских радионица за особе са аутизмом старијим од 15 год које нису укључене ни у систем образовања, ни у дневни боравак.

Планирано је да се кроз радионице кувања, рачунања, музичке радионице свирања као и креативне радионице подстакне емоционални, когнитивни,перцептивни и социјални развој особа са аутизмом, оспособљавање за конкретне послове у радном центру удружења ,развијање и одржавање оптималног нивоа моторичких и других телесних способности као и да се развије креативност, осећај самосталности и корисности.

200px-Petrol industry of serbia

.