Ка европским вредностима - особе са инвалидитетом као равноправни грађани

У септембру 2015. године, Асоцијација за промовисање инклузије Србије започела је реализацију пројекта “Ка европским вредностима - особе са инвалидитетом као равноправни грађани“ у партнерству са организацијама из 7 земаља: Србија (Центар за оријентацију друштва-ЦОД, Удружење “На пола пута” из Панчева, Школа са домом за ученике оштећеног слуха “11. мај” из Јагодине, Удружење са менталним инвалидитетом из Ниша, Инклузивни центар из Новог Сада, Италија (Istituto Regionale Rittmeyer Per I Cieči Di Trieste), Словенија (Завод за глуве и наглуве из Љубљане), Хрватска (Основна школа “Јосип Матош” из Вуковара), Црна Гора (Асоцијација родитеља деце са инвалидитетом “Зрачак наде” из Пљеваља), бивша југословенска република Македонија (Републички центар за подршку особама са интелектуалним инвалидитетом из Скопља) и Босна и Херцеговина (Установа за бразовање одраслих “Социјално-едукативни центар” из Бања Луке).

Циљ пројекта је да допринесе пуној интеграцији и грађанском учешћу особа са инвалидитетом у друштву, у складу са европским вредностима и принципима. Специфични циљ је да се развије модел свеобухватног оснаживања особа са инвалидитетом, са посебним фокусом на особе са интелектуалним инвалидитетом, како би могли да преузму активну улогу у стварању инклузивног демократксог друштва и да утичу на процесе доношења политика на националном и европском нивоу.

Пројекат ће користити искуства и знања из области инклузије и грађанског оснаживања особа са инвалидитетом широм земаља чланица ЕУ и земаља кандидата за чланство, у циљу јачања демократског учешћа свих грађана, укључујући оне који су на маргинама друштва. Прецизније, пројекат је фокусиран на организовање едукативних радионица, дебата и дијалога за и међу особама са инвалидитетом у 7 земаља (Србија, Италија Словенија, Хрватска, Црна Гора, бивша југословенска република Македонија и Босна и Херцеговина), укључујући пружаоце услуга и самозаступника особа са интелектуалним инвалидитетом у вези са самозаступањем, волонтирањем, интеграцијом у запошљавању и социјалним предузетништвом. Све тематске области биће обрађене кроз размену примера добре праксе из свих земаља учесница, истражујући предуслове и могуће путеве да се добре праксе из свих партнерских земаља међусобно размењују. Јака транснационална компонента пројекта огледаће се у једнакој заступљености пружаоца услуга и особа са инвалидитетом у свим пројектним активностима из свих земаља чланица.

Пројекат траје годину дана и финансира га ЕУ кроз програм Европа за грађане и грађанке.

Има нас још

Током 2011год/2012год нова група корисника се осамостаљује и припрема за становање уз подршку и живот у „Малој кућној заједници“. Свакодневна подршка стручњака (дефектолога, психолога и асистената) и волонтера у заједничким активностима доприноси осамостаљивању и овладавању животним вештинама. Корисници свакодневно бораве у изнајмљеном стану у насељу Тесла, од 16 до 22 часа и током тог периода навикавају се на сепарацију од родитеља, уче да што самосталније одржавају хигијену простора у којем бораве, спремају оброке, иду у набавку, плаћају комуналне рачуне. Такође, током боравка у „школи живота“ друже се својим пријатељима, славе рођендане,излазе у кафиће, иду на концерте и представе. Значај пројекта препознали су и подржали Министарство рада и социјалне политике и Балкански фонд за локалне иницијативе (БЦИФ).

Галерија

.

Фотографијом кроз наш град

Пројекат Школе фотографије за особе са интелектуалним тешкоћама путем кога су корисници научили да фотографишу, израђују слике и да упознају све важне институције и знаменитости града. Током пројекта фотографисане су готово све познате градске знаменитости и институције оком наших корисника. Пројекат је завршен изложбом у холу Градске управе, где су презентоване фотографије наших корисника.

Пројекат је финансирао град Панчево.

Галерија

.