Субвенције

Особе са инвалидитетом у Србији суочавају се са бројним дискриминацијама, а то је нарочито изражено у области запошљавања. Да би се тај проблем решио, 21. маја 2010. године ступио је на снагу Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом. Основни циљ Закона јесте да се подстакне стварање услова за равноправно укључивање особа са инвалидитетом на тржиште рада и њихову професионалну рехабилитацију. Поштовање људских права, укљученост у све сфере друштвеног живота, забрана дискриминације и подстицање запошљавања су основна начела која прописује Закон. Закон прописује да су компаније дужне да на сваких 50 запослених запосле по једну особу са инвалидитетом. Држава нуди разне подстицаје компанијама у смислу ослобађања од пореза, олакшица при плаћању комуналних услуга и сл. Спровођење овог Закона доноси значајне економске ефекте и пружа прилику послодавцима да међу особама са инвалидитетом пронађу квалитетне раднике који могу дати вредан допринос успешном пословању привредних субјеката и јавног сектора.


http://www.nsz.gov.rs/page/info/sr.html?view=story&id=10098&sectionId=1

.