Историјат Удружења

У јуну 2005. године, почела је реализација пројекта „На пола пута“ при Спортском клубу за децу и омладину са посебним потребама „Кликер“. Пројекат је дизајниран да осамостали петоро младих особа са интелектуалним тешкоћама,  да их оспособи за неке једноставније кућне послове и да тиме растерети њихове породице. Током рада, постали смо свесни многих потреба ових породица и проширили програм на припрему за становање уз подршку.

Почетком 2006. године, тим клуба задужен за спровођење овог пројекта се издвојио и основао удружење које би се бавило развојем и обезбеђивањем нових облика подршке породицама и особама са интелектуалним тешкоћама. Удружење је добило име по пројекту из кога је настало – „На пола пута“.

2007. године постали смо прва организација која је формирала заједницу становања уз подршку за особе са интелектуалним тешкоћама које потичу из сопствених породица. Ова заједница постоји и  данас и уврштена је у редовне услуге социјалне заштите града Панчева.

Удружење обухвата искусне и амбициозне стручњаке и волонтере различитих професија: дефектологе, психологе, социјалне раднике, специјалне педагоге као и студенте разних факултета.

17.05.2010. извршена је пререгистрација у складу са новим Законом о невладиним организацијама.

.