Вредности у које верујемо

Визија удружења :

Особе са интелектуалним тешкоћама укључене у друштвени живот, корисне својој заједници, остварују своја праве и активни су партнери у остваривању сопствене добробити.  

Мисија удружења :

Удружење На пола пута је нестраначко, невладино непрофитно удружење стручњака различитих профила, волонтера, родитеља, браће и сестара особа са интелектуалним тешкоћама који су посвећени побољшању квалитета живота и инклузији особа са интелектуалним тешкоћама у друштвене токове локалне заједнице на територији града Панчева. 

Принципи удружења

Верујемо да свако:

 • Има иста права и слободе 
 • Има право на индивидуалност, посебност
 • Заслужује достојанствен третман и поштовање
 • Има право на слободу избора
 • Има право на информације од значаја
 • Има право да се брине о себи, или да сам бира себи подршку
 • Има право да живи и ради уз што мање ограничења
 • Има право да живи укључен у ширу друштвену заједницу
 • Има право да учи током целог живота
 • Има право на квалитетну здравствену заштиту
 • Има право на независност

 

.