Самозапошљавање

Самозапошљавање подразумева да особа са инвалидитетом оснује своју компанију,малу привреду, предузеће или занатске радње  и тако постане послодавац самом себи. Ово је посебан облик запошљавања који подразумева да ОСИ сама себи организује радно време и услове рада. Подразумева се да ОСИ учествује у набавци, маркетингу, финансијама и свим другим пословима који у потребни за отварање пословне јединице  уз прикладну асистенцију. Овај вид запошљавања омогућен је уз субвенције које даје Национална служба за запошљавање.

Истраживање о запошљавању и самозапошљавању

http://www.nsz.gov.rs/page/info/sr.html?view=story&id=10098&sectionId=1

.