Становање уз подршку

Паралелно са све актуелнијим процесом деинституционализације, који подразумева измештање корисника из великих институција и њихово укључивање у ширу друштвену заједницу, јавили су се и нови видови услуга у систему социјалне заштите. Једна од тих услуга је и становање уз подршку или асистирано становање. Овај вид становања представља алтернативу ранијем институционалном збрињавању. С друге стране, особама са интелектуалним тешкоћама које живе са својом примарном породицом, становање уз подршку омогућава да остану у заједници, близу своје породице и пријатеља.

Удружење "На пола пута" је једино у Србији посвећено управо овој другој, превентивној функцији становања уз подршку односно спречавању институционализације особа са интелектуалним тешкоћама. Основни циљеви таквог становања су унапређивање нивоа самосталности корисника и стварање могућности за пуноправно учешће у активностима њихове уже и шире друштвене средине. Реализацијом услуге становања, уз стварање и одржавање разгранате мреже подршке, Удружење тежи да унапреди квалитет живота особа са интелектуалним тешкоћама. Поред подршке коју пружају чланови стручне службе (дефектолог, психолог, социјални радник), нагласак је стављен и на обезбеђивање тзв. природне подршке коју на ненаметљив начин пружају родитељи, комшије, послодавци и др. Развојем мреже природне подршке јавност се упознаје са особама са интелектуалним тешкоћама, са њиховим капацитетима, што доприноси отклању стереотипа и предрасуда које постоје према овим особама.

Кроз различите активности корисницима се омогућава да проведу што више времена у широј друштвеној заједници.

Кроз своје активности Удружење: 

  • Подстиче богатији културни и социјални живот (посећује позориште, биоскоп, музеј, ресторане, кафиће...).
  • Негује учешће у спортско-рекреативним активностима (одлазак на јахање, куглање, клизање, базен, физичко) и спортски дух, организује и такмичења.
  • Унапређује функционалне академске вештине као што су читање, писање и рачунање у свакодневним активностима (при одласку у куповину, прављењу списка потребних намирница, плаћању рачуна...).

Сваки корисник има лични план подршке који је креиран у складу са њиховим индивидуалним способностима, могућностима и потребама. Степен задовољства корисника животом у заједници представља меру успеха рада Удружења.

Реализација услуге становања уз подршку која се пружа резиденцијалним корисницима у оквиру Удружења има вишеструке предности:

  1. Могућност остваривања богатијих социјалних односа (поред контакaта са родитељима и родбином, корисници имају добре односе са комшијама, пријатељима, продавцима, послодавцима, фризерима, таксистима...).
  2. Виши развој личних потенцијала (унапређивање академских, социјалних и комуникацијских вештина, самосталности и бриге о себи).
  3. Већа могућност слободе избора (корисници сами бирају активности којима ће се бавити током поподнева, викенда, шта ће припремати за ручак...).
  4. Могућност радног ангажовања, где корисници имају прилике да стекну радне навике, да се осете корисним у друштвеној заједници, да помогну својим суграђанима али и да за свој рад и труд добију плату којом располажу на начин на који желе (одлазак у ресторан, куповина ствари...).

Удружење „На пола пута“ управо за услугу становање уз подршку освојило је веома важну награду на конкурсу Ерсте фондације за најбоље пројекте у области социјалних интеграција за централну и источну Европу 2011.

Услуга становање уз подршку финансира се из буџета града Панчева, што је само још један велики показатељ да је услуга коју пружа Удружење „На пола пута“ успешна, ефикасна и препозната.

.