Запошљавање ОСИТ

Као и припадници опште популације, тако и особе са интелектуалним тешкоћама кроз рад могу да развијају и користе своје способности и потенцијале, као и да стичу бројна искуства и оплемењују свој друштвени живот. Рад може имати бројне предности за ОСИТ (особе са интелектуалним тешкоћама). Нагласили бисмо осећај личне вредности, осећај веће друштвене припадности, подстиче се самосталност и јача самопоуздање, смисао за живот и рад у колективу, подстицање мотивације и осећаја сигурности и сл. Такође, ту је и могућност да за свој рад и труд ОСИТ добију новац,  којим могу самостално располагати (чиме се развија осећај одговорности). За разлику од ОСИТ који се крећу само у круговима породице или институције, евентуално Удружења, особе са овим тешкоћама путем рада имају прилике да  остварују  контакте са локалном заједницом и тако доприносе смањењу предрасуда и стигматизације.

Међутим, код запошљавања ове популације највећи проблем јесте одузета пословна способност. Због ниског процента запослених особа са интелектуалним тешкоћама често се прибегава самозапошљавању и радном ангажовању. Важно место заузима и запошљавање уз подршку.

 

Ко све има добробит од запошљавања ОСИТ?

Запошљавање ОСИТ

Радно ангажовање ОСИТ

 

.