Запошљавање ОСИТ

Запошљавање уз подршку је плаћени рад особа са интелектуалним тешкоћама у редовној радној средини. Циљ није пронаћи „за рад спремну особу“, већ пронаћи и прилагодити послове у заједници, и осигурати индивидуално обучавање и подршку на радном месту. Запошљавање уз подршку заговара осигуравање права на рад, поштовање људског достојанства и пружа могућност социјалног и привредног укључивања особа са интелектуалним тешкоћама у заједницу. То је модел партнерства у којем су уз особу са интелектуалним тешкоћама и чланове тима службе запошњавања укључени послодавци, породица, старатељи и по потреби разне друге службе у заједници које су важне за саму особу.

Модели запошљавања уз подршку:

 • Модел индивидуалног запошљавања– за особе са инвалидитетом проналази се посао који најбоље одговара њиховим жељама и способностима. Тренинг учења радних вештина и задатака спроводи се на конкретном радном месту. Када корисник савлада потребне вештине и стекне самопоуздање у раду и поверење у сараднике, подршка радног асистента се, у договору са корисником и послодавцем, смањује до потпуног укидања. Но, подршка службе запошљавања се никада потпуно не укида.

  Пример позитивне праксе: корисници удружења "На пола пута" ангажовани су у Културном центру Панчево на раду на гардероби. Раде шест сати дневно и примају новчану накнаду за свој рад. Учтиво се јаве муштеријама, узму јакну, окаче на офингер и дају им број. На тај начин се подстичу њихови социјални односи и развија осећај припадности. Посетиоци Културног центра су бројни па се тако шалимо са нашим корисницима како их „цео град познаје“.

 • Групни модел запошљавања уз подрушку– мања скупина особа са инвалидитетом (обично 5 до 8 чланова) обучава се за рад на конкретном радном месту, а обуку, праћење и подршку им такође пружа тим стручњака кога чине дефектолог, психолог и радни инструктор. Постоји и варијанта овог модела тзв. распршена група. Овај модел се често користи у услужним или производним делатностима (ресторани, хотели, производни погони), а свака особа ради засебан посао у оквиру једне компаније. Подршка радног асистента је стална.

  Пример позитивне праксе: Корисници удружења су били ангажовани и код интернет провајдера „Маднет“. Уз подршку асистента убацивали су рачуне за интернет у коверте и паковали у кутије.

 • Модел мобилних група– мала група особа са инвалидитетом, највише шест особа, ради као засебна јединица која нуди своје услуге заједници. Служба запошљавања уз подршку договара и организује послове, обично на неколико локација у заједници. Врсте послова које обављају су уређивање зелених површина, разношење новина, чишћење компанија или околине и сл. Обично имају подршку једног или два радна инструктора и/или асистента.
  • Корисници удружења су продавали јелке на пијаци за“ ЈКП Зеленило“, уз подршку координатора удружења, волонтера, али и осталих запослених у ЈКП. И ове године ће се та сарадња наставити и проширити обзиром да ће заједно са ЈКП Зеленило учествовати на новогодишњем базару и да је планирана поновна продаја новогодишњих јелки.
  • Корисници Удружења су учествовали у промовисањи школице сликања „Зелени слон“ тако што су убацивали пропагандни материјал у поштанске сандучиће наших суграђана.

   Све су то активности које су врло занимњиве а за њих потпуно ново искуство где имају прилике да упознају људе али и да општа популација упозна њих, корисни су и продуктивни чланови друштва, дан им је испуњенији и самим тим су много задовољнији собом и расположенији.

Основни циљ запошљавања уз подршку јесте да се суштински унапреди квалитет живота особа са тешкоћама у интелектуалном развоју, и да се минимизује њихова маргинализација, као и да се подстакне укључивање у друштво.

.