•  

  УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАН ПРОЈЕКАТ

  "OСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ КАО РАВНОПРАВНИ ГРАЂАНИ"

  eu flag europe for citizens co funded en rgb right                     ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОМ ПРОЈЕКТУ ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ   http://www.napolaputa.org/images/izvetaj-api-engleski.pdf                                                                                                                       http://www.napolaputa.org/index.php/aktivnosti/projektne-aktivnosti15

 •  

                        Лиценца за Малу кућну заједницу 


                            Удружење „На пола пута“ је у јуну 2014. добило лиценцу за пружање услуге 

                  Становање уз подршку и тако постало једно од првих лиценцираних удружења у Србији


   

 • Европска награда пројекту „Мала кућна заједница“

  Пројекат „Мала кућна заједница“, Удружења „На пола пута“, која се бави пружањем услуге становање уз подршку за особаме са интелектуалним тешкоћама из Панчева, освојио је четврто место на конкурсу Ерсте фондације за најбоље пројекте у области социјалних интеграција у централној и источној Европи.

Терапијске услуге

Удружење „На пола пута“ је у септембру месецу отворило терапиjски центар који укључује пружање терапијских услуга:

-сензорна соба- специјализована интерактивна соба која је опремљена различитим елементима који служе за подстицање и стимулацију или смиривање свих чула зависно од потреба детета. Примењује се у раду са децом са первазивним развојним поремећајима, са децом са говорно-језичким поремећајима, са хиперактивном децом као и са децом са моторичким поремећајима.

-реедукација психомоторике- третман који користи покрет у сврху подстицања развоја у свим областима дечјег функционисања. Кроз покрет се побуђују, понављају и дограђују сензомоторна искуства, и на тај начин дете искуствено учи. Примењује се у третману деце са дисхармоничним развојем, диспраксичним тешкоћама, первазивним развојним тешкоћама, интелектуалним и говорно-језичким проблемима.

-неуро и биофидбек- представљају облике учења саморегулације физиолошких и можданих функција уз помоћ повратних информација које се добијају преко инструмената-сензора. Примењује се у раду са особама које имају поремећај пажње/хиперактивност, импулсивност, са особама са поремећајем расположења (депресија), са особама са поремећајима спавања (несаница, често буђење), са особама које имају фобије, тешкоће у учењу (лоша концентрација, дислексија), главобоље и мигрене, стрес и анксиозност, аутизам као и поремећај флуентности говора.

 

Пројекат је финансирали

      

Хајде да се френдујемо

Пројекат „Хајде да се френдујемо“  реализује група малдих из Удружења „На пола пута“. Овај пројекат пружа прилику особама са интелектуалним тешкоћама  да се активирају у волонтерском раду и активизму те да буду у улози оног ко пружа подршку.

Кроз пројекат „Хајде да се френдујемо“ млади са интелектуалним тешкоћама пружају помоћ и подршку корисницима Геронтолошког центра и на такав начин они развијају међугенерацијску сарадњу и толеранцију, стичу осећај друштвене корисности и припадности кроз активизам и волонтеризам.

Значај се огледа у прилици да младе особе са интелектуалним тешкоћама развију интерперсоналне способности, да кроз такву врсту социјализације буду у прилици да развију самопоуздање и самопоштовање, побољшају слику о себи али и да они буду ти који неком пружају помоћ и подршку.

Пројекат је финансирао

Самозаступање – Покажи да знаш – покажи како!

Пројекат „ Самозаступање – Покажи да знаш – покажи како“ даје могућност да се особе са интелектуалним тешкоћама али и млади из опште популације информишу и стекну вештине комуникације што је неопходан темељ  за развој самопоуздања и капацитета за самозаступање.

Учењем вештина самозаступања особе са интелектуалним тешкоћама се освешћују и подстичу да заузму активну улогу и учешће у сопственом животу а самим тим се могу квалитетније интегрисати и у друштвену средину.

Пројектом „ Самозаступање – Покажи да знаш – покажи како“ особе са интелектуалним тешкоћама и млади из опште популације  се едукују о правима која им припадају и начину остваривања тих права, стичу знања о начину препознавања и изражавања својих потреба, мишљења и ставова.

Пројекат се реализује у партнерству са Домом омладине Панчево.

Пројекат је финансирао

 

Снови у десет димензија

Пројекат „Снови у десет димензија“ представља драмски израз особа са интелектуалним тешкоћама који за циљ има укалањање друштвених баријера, смањење социјалне изолације као и подстицање инклузије у друштвену средину.

Кроз предтсаву „Снови у десет димензија“ особе са интелектуалним тешкоћама имају прилику да своје способности и могућности представе јавности на аутентичан начин што води разбијању предрасуда и стварању позитивних ставова људи типичног развоја према популацији особа са инетелктуалним тешкоћама.

Премијера представе планирана је за крај децембра 2015. године а ово ће бити трећа по реду представа коју је припремио Драмски клуб Удружења „На пола пута“.

 

Контактирајте нас

 • Жарка Зрењанина 52/11
 • Панчево
 • 26101
 • Србија
 • +381 (0)13 341960
 • +381 (0)60 0689659
 • http://www.napolaputa.org

Израду сајта омогућили

pancevo_logo srbija_logo srbija_logo
Град Панчево Министарство рада
и социјалне
политике
Пројекат "Пружање
унапређених услуга
на локалном нивоу"