•  

  УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАН ПРОЈЕКАТ

  "OСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ КАО РАВНОПРАВНИ ГРАЂАНИ"

  eu flag europe for citizens co funded en rgb right                     ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОМ ПРОЈЕКТУ ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ   http://www.napolaputa.org/images/izvetaj-api-engleski.pdf                                                                                                                       http://www.napolaputa.org/index.php/aktivnosti/projektne-aktivnosti15

 •  

                        Лиценца за Малу кућну заједницу 


                            Удружење „На пола пута“ је у јуну 2014. добило лиценцу за пружање услуге 

                  Становање уз подршку и тако постало једно од првих лиценцираних удружења у Србији


   

 • Европска награда пројекту „Мала кућна заједница“

  Пројекат „Мала кућна заједница“, Удружења „На пола пута“, која се бави пружањем услуге становање уз подршку за особаме са интелектуалним тешкоћама из Панчева, освојио је четврто место на конкурсу Ерсте фондације за најбоље пројекте у области социјалних интеграција у централној и источној Европи.

Особе са инвалидитетом као равноправни грађани

У септембру 2015. године, Асоцијација за промовисање инклузије Србије започела је реализацију пројекта “Ка европским вредностима - особе са инвалидитетом као равноправни грађани“ у партнерству са организацијама из 7 земаља: Србија (Центар за оријентацију друштва-ЦОД, Удружење “На пола пута” из Панчева, Школа са домом за ученике оштећеног слуха “11. мај” из Јагодине, Удружење са менталним инвалидитетом из Ниша, Инклузивни центар из Новог Сада,  Италија (Иституто Регионале Риттмеyер Пер И Циецхи Ди Триесте), Словенија (Завод за глуве и наглуве из Љубљане), Хрватска (Основна школа “Јосип Матош” из Вуковара), Црна Гора (Асоцијација родитеља деце са инвалидитетом “Зрачак наде” из Пљеваља), бивша југословенска република Македонија (Републички центар за подршку особама са интелектуалним инвалидитетом из Скопља) и Босна и Херцеговина (Установа за бразовање одраслих “Социјално-едукативни центар” из Бања Луке).

Циљ пројекта је да допринесе пуној интеграцији и грађанском учешћу особа са инвалидитетом у друштву, у складу са европским вредностима и принципима.

Специфични циљ је да се развије модел свеобухватног оснаживања особа са инвалидитетом, са посебним фокусом на особе са интелектуалним инвалидитетом, како би могли да преузму активну улогу у стварању инклузивног демократксог друштва и да утичу на процесе доношења политика на националном и  европском нивоу.

 Пројекат ће користити искуства и знања из области инклузије и грађанског оснаживања особа са инвалидитетом широм земаља чланица ЕУ и земаља кандидата за чланство, у циљу јачања демократског учешћа свих грађана, укључујући оне који су на маргинама друштва. Прецизније, пројекат је фокусиран на организовање едукативних радионица, дебата и дијалога за и међу особама са инвалидитетом у 7 земаља (Србија, Италија Словенија, Хрватска, Црна Гора, бивша југословенска република Македонија и Босна и Херцеговина), укључујући пружаоце услуга и самозаступника особа са интелектуалним инвалидитетом у вези са самозаступањем, волонтирањем, интеграцијом у запошљавању и социјалним предузетништвом.

Све тематске области биће обрађене кроз размену примера добре праксе из свих земаља учесница, истражујући предуслове и могуће путеве да се добре праксе из свих партнерских земаља међусобно размењују.  Јака транснационална компонента пројекта огледаће се у једнакој заступљености пружаоца услуга и особа са инвалидитетом у свим пројектним активностима из свих земаља чланица.

Пројекат траје годину дана и финансира га ЕУ кроз програм Европа за грађане и грађанке.

ДРУГА КУЋА ЗАЈЕДНИЦА – ПРОШИРЕЊЕ КАПАЦИТЕTА УСЛУГЕ СТАНОВАЊЕ УЗ ПОДРШКУ ЗА ОСИТ

Удружење „На пола пута“ је  добило лиценцу у јулу 2016. за још једну стамбену јединицу, и тиме проширило своје капацитете  за пружање услуге Становање уз подршку за ОСИТ 

Помоћ у кући за особе са инвалидитетом

Удружење “На пола пута” је и током 2015. године наставило континуирано да пружа услугу Помоћ у кући за особе са инвалидитетом, свих животних доби. Пројекат је намењен корисницима како из града тако и из насељених места општине Панчево.

Добробит за корисника коришћењем услуге Помоћ у кући укључује очување и подизање квалитета живота корисника, превенцију институционализације, могућност задовољења сопствених потреба, садржајније и организованије слободно време, увођење у нове социјалне контакте.

Током 2015. године нови сарадници имали су прилике да прођу акредитовану обуку “Помоћ у кући за децу са сметњама у развоју и њихове породице”, те је Удружење тако ојачало своје капацитете за квалитетније пружање ове услуге.

Услугу Помоћ у кући Удружење пружа од 2014. године а у новембру 2015. добило је лиценцу од надлежног министарства.

Пројекат подржали

 

 

Терапијске услуге

Удружење „На пола пута“ је у септембру месецу отворило терапиjски центар који укључује пружање терапијских услуга:

-сензорна соба- специјализована интерактивна соба која је опремљена различитим елементима који служе за подстицање и стимулацију или смиривање свих чула зависно од потреба детета. Примењује се у раду са децом са первазивним развојним поремећајима, са децом са говорно-језичким поремећајима, са хиперактивном децом као и са децом са моторичким поремећајима.

-реедукација психомоторике- третман који користи покрет у сврху подстицања развоја у свим областима дечјег функционисања. Кроз покрет се побуђују, понављају и дограђују сензомоторна искуства, и на тај начин дете искуствено учи. Примењује се у третману деце са дисхармоничним развојем, диспраксичним тешкоћама, первазивним развојним тешкоћама, интелектуалним и говорно-језичким проблемима.

-неуро и биофидбек- представљају облике учења саморегулације физиолошких и можданих функција уз помоћ повратних информација које се добијају преко инструмената-сензора. Примењује се у раду са особама које имају поремећај пажње/хиперактивност, импулсивност, са особама са поремећајем расположења (депресија), са особама са поремећајима спавања (несаница, често буђење), са особама које имају фобије, тешкоће у учењу (лоша концентрација, дислексија), главобоље и мигрене, стрес и анксиозност, аутизам као и поремећај флуентности говора.

 

Пројекат је финансирали

      

Контактирајте нас

 • Жарка Зрењанина 52/11
 • Панчево
 • 26101
 • Србија
 • +381 (0)13 341960
 • +381 (0)60 0689659
 • http://www.napolaputa.org

Израду сајта омогућили

pancevo_logo srbija_logo srbija_logo
Град Панчево Министарство рада
и социјалне
политике
Пројекат "Пружање
унапређених услуга
на локалном нивоу"