KULTURA I UMETNOST
Godine 2012. osnovan je Dramski klub ,,Prozorište’’ sa idejom da se naši članovi uvedu u svet pozorišta i glume . Realizovane su pozorišne predstave ,,Život je lep’’ ,,Knjiga otisaka’’ i ,,Nova škola- časovi u deset dimenzija’’. One govore o životu, snovima i strahovima. Cilj ovih predstava je da pokažemo šta mladi sa intelektualnim teškoćama mogu i umeju, da su umetnički nastrojeni, vredni i kreativni. Na taj način se postiže pozitivan i kvalitetan odnos između glumaca i publike, a takođe se i uklanjaju sve barijere i predrasude koje su postojale prema OSIT.

Jednom nedeljno održavaju se i muzičke radionice gde naši članovi učestvuju u muzičkim igrama, slušaju muziku poznatih kompozitora i pevaju karaoke. Osim toga, redovno posećuju gradske kulturne i umetničke manifestacije.