ZAPOŠLJAVANJE OSIT
Naši članovi putem Radnog centra usavršavaju radne veštine i usvajaju navike koje im pomažu da se aktivno uključe na otvoreno tržište rada. Udruženje uspešno već dugi niz godina sarađuje sa Nacionalnom službom za zapošljavanje grada Pančeva, kao i sa poslodavcima sa kojima uspostavljamo kontakt i na taj način omogućavamo našim članovima da postanu radno angažovani. Procenjujemo njihova interesovanja, želje, potrebe, ali i kapacitete i u skladu sa tim im pomažemo da pronađu svoja adekvatna radna mesta. Menjamo svest zajednici i dokazujemo da i OSIT mogu da budu vrlo vredni, posvećeni i odgovorni. Takođe, nekoliko naših članova svake godine radno su angažovani putem Javnih radova koji su namenjeni teže zapošljivim licima i tim putem ostvaruju određena novčana primanja, ali i unapređuju svoje radne kapacitete. Do sada su naši članovi bili angažovani u JKP „Zelenilo“, Gradskoj biblioteci, Opštoj bolnici Pančevo i u MAXI-ju.

Godine 2018. pokrenut je projekat ,,Savetnik za zapošljavanje uz podršku’’ u kojem učestvuje i naše Udruženje. Svrha ovog projekta je nov način zapošljavanja i održivost zaposlenja OSIT. Naime, zadaci Savetnika su da idetifikuje buduće klijente, procenjuje njihove afinitete i mogućnosti i u skladu sa tim pronađe im odgovarajuća radna mesta. Krajnji cilj nije samo puko zapošljavanje, već i uspostavljanje kontinuiranog odnosa sa poslodavcima i održivost posla. Osim toga, uloga Savetnika je da pruži psiho-socijalnu podršku svojim klijentima, pomogne im da se uklope u svoja radna okruženja i da posao zadrže, ali i odgovori na izazove sa kojima se klijenti susreću na svom radnom mestu.