RADNO-OKUPACIONE AKTIVNOSTI U RADNOM CENTRU UDRUŽENJA
Jedno od temeljnih ljudskih prava svakog čoveka jeste pravo na rad. Kada je osoba radno i profesionalno angažovana i uključena u razne aktivnosti koje su prilagođene njenim mogućnostima, doprinosi razvoju jednog odgovornog društva gde se poštuju različitosti, kao i prava osoba sa smetnjama u razvoju.

Radni centar Udruzenja „Na pola puta“ je nastao sa idejom da se osobama sa smetnjama u razvoju organizuju brojne radnokupacione aktivnosti, koje su prilagođene njihovim različitim mogućnostima i sposobnostima.

Cilj radno-okupacionih aktivnosti jeste razvijanje kao i održavanje brojnih radnih i profesionalih veština i umeća. Pored toga cilj je priprema i osposobljavanje osoba sa intelektualnim teškoćama koje imaju poslovnu i radnu sposobnost za otvoreno tržište rada.

U Radnom centru korisnici mogu savladati veštine i tehnike izrade ručnih radova, kao što su izrada nakita, rad na razboju, veština veza, ukrašavanje predmeta dekupaž tehnikom i brojne druge.

Aktivnosti u Radnom centru realizuju se tokom svakog radnog dana u terminima od 9-13h i od 13-17h za dve grupe korisnika.

Za više informacija pozovite 013/341-960 svakog radnog dana od 9-15 časova.