SERVIS ZA RANU INTERVENCIJU
Servis za ranu intervenciju osnovan je 2015. godine sa ciljem obezbeđivanja tretmana rane intervencije koji su ključni za podsticanje rasta i razvoj deca sa smetnjama u razvoju. U okviru Servisa za ranu intervenciju realizuje se psihomotorna reedukacija, tretmani u sezornoj sobi, tretmani neurofidbek aparatom i sl.

Ukoliko Vaše dete ispoljava teškoće ili bi mu/joj značio podsticaj u oblasti razvoja motorike, komunikacije, kognitivnih veština, čulne obrade i stimulacije, savladavanja veština čitanja, pisanja i/ili računanja preporučuje se da se već od 15 meseci starosti uključi u tretmane.

Posao defektologa jeste da dijagnostikuje i sprovede odgovarajući tretman i na taj način pomogne detetu da ublaži ili prevaziđe odgovarajući razvojni problem.

Psihomotorna reedukacija
Od najranijeg uzrasta dete preko tela i pokreta upoznaje sebe i svet koji ga okružuje. Tretman reedukacije psihomotorike koristi pokret kako bi se podrticao razvoj u svim oblastima dečjeg funkcionisanja. Kroz pokret se pobuđuju, ponavljaju i dograđuju senzomotorna iskustva, na taj nalin dete iskustveno uči. Vežbe su prilagođene individualnim potrebama, sposobnostima, razlikama i mogućnostima deteta, razvojnim potrebama i osećanjima.

Reedukacija psihomotorike se primenjuje u tretmanu dece sa:

disharmoničnim razvojem
dispraksičnim teškoćama
pervazivnim razvojnim problemima
intelektualnim teškoćama
govorno-jezičkim problemima

Tretmani u senzornoj sobi
Senzorna soba je specijalizovana interaktivna soba, opremljena različitim elementima koji služe za podsticanje i stimulaciju svih čula. Ona je izolovana i obložena strunjačama tako da stvara atmosferu bezbednog okruženja pogodnog za rad i učenje i sprovođenje tretmana senzorne integracije. U senzornoj sobi se stimulišu ili smiruju čula, u zavisnosti od potreba deteta. Na taj način dolazi do smanjenja agresivnog ponašanja, relaksacije deteta i poboljšanja pažnje.

Naročito je pogodna u radu sa decom sa:

pervazivnim razvojnim poremećajima
decom sa govorno-jezičkim teškoćama
hiperaktivnom decom
decom koja imaju problem u motoričkom razvoju

Neuro i biofidbek
Neurofidbek i Biofidbek su oblici učenja samoregulacije fizioloških i moždanih funkcija uz pomoć povratnih informacija koje se dobijaju preko instrumenata-senzora. Preko neuro i biofidbeka mogu se nadgledati psihofiziološki procesi kojih osoba obično nije svesna i nad kojima se može uspostaviti voljna kontrola. Neurofidbek je zasnovan na dve osnovne pretpostavke: da električne aktivnosti mozga-moždani talasi-odražavaju određena mentalna stanja i da se te aktivnosti mogu trenirati. Pomoću ove metode moguće je trajno promeniti „loše“ obrasce, te time smanjiti ili u potpunosti ukloniti neželjene simptome.

Primenjuje se u radu sa osobama koje imaju:

poremećaj pažnje/hiperaktivnosti, impulsivnost
poremećaj raspoloženja (depresija)
poremećaj spavanja (nesanice, često buđenje)
autizam
poremećaj fluentnosti govora (mucanje)
stres i anksioznos
glavobolje i migrene
fobije
teškoće u učenju (loša koncentracija, disleksija)