ISTORIJAT
Početkom 2006. godine, grupa roditelja i stručnjaka osnovala je udruženje koje bi se bavilo razvojem i obezbeđivanjem novih oblika podrške porodicama i osobama sa intelektualnim teškoćama, autizmom i drugim pervazivnim poremećajima (u daljem tekstu OSIT). Udruženje je dobilo ime po projektu iz koga je nastalo – „Na pola puta“.

2007. godine Udruženje postaje prva organizacija u Srbiji koja je formirala zajednicu stanovanja uz podršku za osobe sa intelektualnim teškoćama koje potiču iz sopstvenih porodica. Danas postoje tri kućne zajednice, a usluga stanovanja uz podršku uvrštena je u redovne usluge socijalne zaštite grada Pančeva.

Udruženje „Na pola puta“ osnovano je sa ciljem da se za osobe sa intelektualnim teškoćama i njihove porodice obezbede uslovi u zajednici za što kvalitetniji život.

Tokom svog postojanja, Udruženje je pomoglo osamostaljivanje i socijalno uključivanje preko 60 OSIT, unapredilo kvalitet njihovog života i kroz svoje delovanje u zajednici uticalo da OSIT budu prepoznate i prihvaćene ravnopravno sa svim ostalim ljudima.

Od 2015. godine prepoznavši potrebu za ranom intervencijom i podrškom porodicama koje imaju decu sa smetnjama u razvoju osnovalo je i Servis za ranu intervenciju u okviru kojeg se pružaju tretmani reedukacije psihomotorike, tretmani u senzornoj sobi, logopedski tretmani, tretmani neurofidbek aparatom I sl.

Udruženje je 2011. godine dobilo nagradu Erste fondacije za jedan od najboljih inovativnih projekata u jugoistočnoj Evropi. Pored toga Udruženje je licencirani pružalac usluge Stanovanje uz podršku i Pomoć u kući za OSIT i član je Evropske asocijacije pružalaca usluga za osobe sa invaliditetom EASPD.

Udruženje svoje aktivnosti i usluge obezbeđuje putem projekata od različitih domaćih i inostranih donatora, putem Javnih nabavki za uslugu stanovanje uz podršku, preko participacije roditelja, od sopstvenih prihoda, članarine i individualnih i korporativnih donacija.

Udruženje “Na pola puta” broji preko 50 članova.

Zakonski zastupnici su Zorka Popadić I Marina Kurilj.

Udruženje ima Skupštinu, koju čine svi punoletni članovi, Upravni I Nadzorni odbor.