KONTAKT
SEDIŠTE UDRUŽENJA


Dr. Kasapinovića 24b

PIB: 104250295
MB: 08854912

Broj računa za donacije
165-14065-45 Addiko banka
KANCELARIJA
RADNI CENTAR

013/341-960


contact@napolaputa.org