KONTAKT
KANCELARIJA
SERVIS ZA RANU INTERVENCIJU
RADNI CENTAR
PIB: 104250295
MB: 08854912

Brojevi računa za donacije
165-14065-45 Addiko banka
RS35165000700977464742 - za USD
RS35165000202400745088 - za EUR


013/341-726
060/0689-659


contact@napolaputa.org