VREDNOSTI UDRUŽENJA
Interes korisnika
Udruženje kroz svoje usluge i aktivnosti na prvo mesto stavlja najbolji interes i postovanje želja i potreba korisnika
Dostupnost usluga korisnicima
Usluge i aktivnosti koje pruža i organizuje Udruženje podjednako su dostupne svim OSIT sa teritorije grada Pančeva i članovima njihove porodice
Participacija korisnika
Kroz svoje usluge i aktivnosti Udruženje aktivno uključuje sve svoje korisnike, kao važne aktere u procesu kreiranja i realizacije istih
Održivost i kontinuitet pružanja usluga
Udruženje će sve svoje napore uložiti da obezbedi održivost i kontinuitet svih usluga i aktivnosti koje su potrebne OSIT i koje unapređuju kvalitet njihovog života
Senzibilisana sredina i korisnici
Kroz svoje delovanje Udruženje će se truditi da senzibiliše sredinu u cilju prihvatanja OSIT populacije
Transparetnost rada
Udruženje sve svoje aktivnosti sprovodi transparentno i javno