VEST
2017
Aktivan početak
Projekat se bavi organizovanjem različitih grupa aktivnosti koje su namenjene deci sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama, a koje doprinose njihovom psiho-fizičkom razvoju, poboljšanju kvaliteta odrastanja i socijalizaciji, kao i povećanju funkcionalnosti same porodice.
Ideja projekta je da se kroz direktan individualni rad sa defektologom, kao i kroz grupni rad na muzičkim radionicama i radionicama osamostaljivanja unapredi psihofiziči razvoj i funkcionalnost dece sa autizmom i i drugim teškoćama u razvoju. 
Tretmani psihomotorne reedukacije, logopedski tretmani, tretmani neurofidbek aparatom, tretmani u senzornoj sobi predstavljaju dobru osnovu rane intervencije.
Individualni tretmani omogućavaju da se sa detetom radi na način koji je apsolutno prilagođen i primeren detetovim individualnim potrebama, mogućnostima i kapacitetima, dok grupni tretmani pozitivno utiču na socijalizaciju dece, razvijanje osećaja pripadnosti grupi, poštovanje pravila ali i učenje funkcionisanja u grupi što će kasnije omogućiti adekvatnije uključivanje ove dece u vrtićke grupe i škole, i uopšte kvalitetniji život u zajednici.
Projekat se bavi organizovanjem različitih grupa aktivnosti koje su namenjene deci sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama, a koje doprinose njihovom psiho-fizičkom razvoju, poboljšanju kvaliteta odrastanja i socijalizaciji, kao i povećanju funkcionalnosti same porodice.
Ideja projekta je da se kroz direktan individualni rad sa defektologom, kao i kroz grupni rad na muzičkim radionicama i radionicama osamostaljivanja unapredi psihofiziči razvoj i funkcionalnost dece sa autizmom i i drugim teškoćama u razvoju. 
Tretmani psihomotorne reedukacije, logopedski tretmani, tretmani neurofidbek aparatom, tretmani u senzornoj sobi predstavljaju dobru osnovu rane intervencije.
Individualni tretmani omogućavaju da se sa detetom radi na način koji je apsolutno prilagođen i primeren detetovim individualnim potrebama, mogućnostima i kapacitetima, dok grupni tretmani pozitivno utiču na socijalizaciju dece, razvijanje osećaja pripadnosti grupi, poštovanje pravila ali i učenje funkcionisanja u grupi što će kasnije omogućiti adekvatnije uključivanje ove dece u vrtićke grupe i škole, i uopšte kvalitetniji život u zajednici.

Realizaciju projekta podržala je Australijska ambasada, u okviru Direct Aid Programa