VEST
2020
Bezbednost svakog deteta je jednako važna

Projekat “Bezbednost svakog deteta je jednako važna” biće realizovan u periodu 2020-2021.g. Sprovode ga Fondacija Tijana Jurić u partnerstvu sa Udruženjem “Na pola puta”.

Obe organizacije imaju dugogodišnjeg iskustva u obrađivanju teme bezbednosti na internetu ili u radu sa decom, mladima i odraslima sa intelektualnim teškoćama. Kroz ovaj projekat, nastojali smo da udružimo snage i posvetimo se osobama sa lakim intelektualnim teškoćama koje koriste internet, najčešće društvene mreže.

Opšti cilj projekta je unapređenje bezbednosti dece i mladih osoba sa intelektualnim teškoćama, jačanjem njihovih kapaciteta za pravilnu upotrebu informacionih tehnologija i osnaživanjem njihovih roditelja/staratelja/hranitelja/nastavnika/vaspitača/socijalnih radnika/osoba od poverenja za pružanje podrške i zaštite od različitih opasnosti na internetu. Projektom se afirmiše korišćenje internet servisa i drugih informaciono-komunikacionih tehnologija/alata uz naglasak na pravilnoj selekciji sadržaja i vođenju računa o bezbednosti.

Deca i mladi sa intelektualnim teškoćama, kao i redovna populacija, imaju interesovanja za uvid u sopstveni identitet, otkrivanje novih znanja, sticanje veština, pristup informacijama kao i ostvarivanje novih socijalnih kontakata. Usled nedostatka znanja i veština za korišćenje interneta, kao i prepoznavanja potencijalnih opasnosti prilikom korišćenja istog, oni predstavljaju kategoriju koja je veoma podložna manipulacijama i zloupotrebama.