VEST
2024
E-inkluzija: Osvajanje digitalnog sveta

Stariji sugrađani i osobe sa intelektualnim teškoćama suočavaju se sa izazovima kada koriste internet, ograničavajući im pristup vrednim onlajn resursima i socijalnim kontaktima, dodatno ih izolujući od aktuelnih društvenih dešavanja i mogućnosti da ostvare svoja prava.

Zbog toga su ciljne grupe projekta "E-inkluzija: Osvajanje digitalnog sveta" starije osobe i osobe sa intelektualnim teškoćama koje žele da steknu digitalne veštine za korišćenje interneta, da se digitalno opismene i ostvare svoja prava u savremenom dobu. Obe ciljne grupe će značajno doprineti kreiranju inkluzivnog programa i brošure koja je u formatu lakom za čitanje/razumevanje.

Projekat ima za cilj da razvije program koji osnažuje starije i osobe sa intelektualnim teškoćama neophodnim veštinama za korišćenje interneta, promovišući socijalnu i digitalnu inkluziju, doživotno učenje i važnost e-inkluzije za poštovanje ljudskih prava. Kreirani program biće dostupan i nakon završetka projekta, kroz pet edukativnih video zapisa koji će biti dostupni na Jutjubu i veb stranici Udruženja, kao i publikacija u PDF formatu na sajtu Udruženja. Publikacija će biti kreirana u formatu lakom za čitanje/razumevanje sa ilustracijama koje će zadovoljiti različite stilove učenja. Štampani primerci brošure biće podeljeni udruženjima penzionera, klubovima za starije, mesnim zajednicama i Uslužnom centru opštine Pančevo. Ova publikacija će poslužiti kao dodatni resurs za prilagođeni program radionica i kao samostalni vodič za korišćenje specifičnih aplikacija i društvenih mreža.

Pored navedenog, biće organizovana i dva predavanja za starije osobe u mesnim zajednicama u Pančevu, sastanak sa relevantnim institucijama i predstavnicima penzionerskih udruženja kako bi se upoznali sa prednostima e-inkluzije za lokalnu zajednicu. Takođe, održaće se i događaj “Balkanski karavan” sa građanima na kojem će, pored predstavljanja ciljeva projekta, građani imati priliku da se upoznaju sa brošurom i dobiju direktne informacije o korišćenju digitalnih alata.

Projekat "E-inkluzija: Osvajanje digitalnog sveta" se realizuje u partnerstvu sa Gerontološkim centrom Pančevo u periodu od 15.12.2023.-15.12.2024.godine.

Ovaj projekat se realizuje preko poziva „Razvoj usluga u zajednici“ koji realizuje IRIS mreža u okviru projekta „Jačanje kapaciteta pružalaca usluga u zajednici i učešće u javnim politikama – IRIS PROGRES”, a koji finansira Evropska unija.