VEST
2022
I ja sam tu

Projekat "I ja sam tu" bavi se socijalnom inkluzijom, pružanjem direktne podrške i osnaživanjem osoba sa intelektualnim teškoćama i autizmom i zadovoljavanjem njihovih socijalnih potreba kroz svakodnevne radnookupacione i inkluzivne aktivnosti.

Tokom projekta, svakog radnog dana u dve grupe, organizuju se radnookupacione aktivnosti za 18 korisnika. Svaka grupa broji do 9 korisnika i radionice će trajati 4 sata radnim danima. Radionice se održavaju u terminima od 9-13 i od 13-17 časova u prostojima koje iznajmljuje Udruženje „Na pola puta“. Planirano je održavanje preko 60 radionica.

Takođe, planirano je i održavanje inkluzivnih aktivnosti, u skladu sa iskazanim potrebama i mogućnostima korisnika, kroz posete raznim gradskim manifestacijama, bioskopu ili pozorištu, muzejima  i sl.

Projekat “I ja sam tu” finansijski je podržao Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja grada Pančeva.