VEST
2023
Inkluzijom oslikavamo zajednicu

“Inkluzijom oslikavamo zajednicu” je akcija Grupe za samozastupanje Pančevo koju čine osobe sa intelektualnim teškoćama i njihovi asistenti a koja deluje u okviru Udruženja “Na pola puta”.

Fasada prostora koji smo želeli da uredimo bila je išarana i neugledna, a sređivanjem i oslikavanjem je dobila potpuno novi izgled, koji doprinosi lepšem okruženju. Oslikavanjem murala u partnerstvu s lokalnim umetnikom, želimo da inspirišemo i podržimo mlade umetnike da se aktivno angažuju i doprinesu kulturnom i umetničkom identitetu našeg grada. Mural će postati trajni simbol i izvor inspiracije, podsećajući nas na potencijal koji proizlazi iz kreativnosti i želje mladih da unaprede svoju zajednicu kroz estetsko i kulturno obogaćivanje. Ovaj projekat takođe omogućava široj zajednici da sagleda pun potencijal i doprinos osoba s intelektualnim teškoćama, čime se razbijaju predrasude i stereotipi. Uključivanjem građana u aktivnost gradimo osećaj zajedništva i inkluzivnijeg društva.

Akcija je podrazumevala sledeće aktivnosti:

Likovni konkurs na temu “Inkluzijom oslikavamo zajednicu” na koji su se javili građani Pančeva i likovni umetnici sa idejnim rešenjem za mural koji će se naći na Radnom centru Udruženja „Na pola puta“ a koje pruža podršku mladim i odraslim osobama sa intelektualnim teškoćama. Pobednika konkursa izabrali su građani Pančeva preko društvenih mreža;

Oslikavanje murala;

Kreativne radionice za izradu podmetača sa motivom murala;

Čajanka za svečano otvaranje murala.

Kroz aktivno uključivanje samozastupnika u sve faze pripreme i izvođenja projekta,  cilj je ne samo da podstaknemo njihovu angažovanost, već i da istaknemo važnost inkluzije i ravnopravnost  svih članova društva. Kroz kreativne radionice, 20 samozastupnika je stvaralo ukrasne podmetače, razvijajući veštine i izražavajući se na svoj način, što doprinosi njihovom samopouzdanju i osećaju postignuća.

Želimo da zahvalimo: našim komšijama koji su nas bodrili, likovnim umetnicima koji su konkurisali, Ivani  Josipović autorki pobedničkog murala, majstoru Goranu na pozajmljenim merdevinama i stručnim savetima, organizaciji KOMPAS koja nam je pozajmila projektor i građanima koji su nam pomagali u oslikavanju murala.

“Inkluzijom oslikavamo zajednicu”  je deo  akcije „Šta nam teško“ koju realizuju Mladi istraživači Srbije uz podršku Ministarstva omladine i sporta RS.