VEST
2014
Izbor i kontrola-pravo da živimo nezavisno
Tokom projekta pripremljen je i izrađen priručnik na jeziku lakom za čitanje pod nazivom “Izbor i kontrola-pravo da živimo nezavisno”.
 
U priručniku su obuhvaćene usluge socijalne zaštite (stanovanje uz podršku, perskonalni asistent, pomoć u kući, predah, lični pratilac deteta). Tokom pripreme priručnika bili su uključeni i korisnici udruženja, mlade osobe sa intelektualnim teškoćama, kako bi bila izvršena procena da li je tekst zaista razumljiv za populaciju sa intelektualnim teškoćama.
Tokom projekta održane su i radionice za osobe sa intelektualnim teškoćama, sa ciljem informisanja o uslugama socijalne zaštite koje se nude za ovu populaciju. Projekat je finansiran od strane grada Pančeva.

Priručnik možete pogledati ovde