VEST
2014
Ja bih to ovako
Projekat predviđa organizovanje radno okupacionih aktivnosti za mlade osobe sa intelektualnim teškoćama i autizmom (u daljem teksu OSIT) koje su završile proces obrazovanja. Predviđene aktivnosti  koncipirane su tako da su prilagođene svakom korisniku uzimajući u obzir njegove psiho-fizičke sposobnosti kao i lično interesovanje.
Aktivnosti su razvrstane u dva segmenta: radno- proizvode i edukativne. 
Akcenat se stavlja na  radno proizvode aktivnosti. U okviru ovih aktivnosti  predviđeno je pravljenje nakita, rad na podnom i stonom razboju, ukrašavanje dekupaž tehnikom, pravljenje aranžmana od papirnih cvetova i sl.  Svrha ovih aktivnosti je pre svega stvaranje radnih navika, radno angažovanje, unapređenje psihomotornih funkcija  kao i razvoj mašte i kreativnosti korisnika.
Edukativne aktivnosti podrazumevaju podizanje i očuvanje postojećih kapaciteta korisnika.
Navedene aktivnosti će se realizovati svakodnevno u terminu od 9-13 časova.