VEST
2020
Javni rad za osobe sa invaliditetom 2020

Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju osobe sa invaliditetom, preko koga je Udruženje „Na pola puta“ zaposlilo 4 izvršioca, sa kojima je potpisan ugovor o privremenim i povremenim poslovima.

Naziv javnog rada bio je „Podrška korisnicima usluga socijalne zaštite“, a oblast sprovođenja javnog rada socijalna zaštita i humanitarni rad.

Javni rad omogućio je pružanje podrške za oko 15 korisnika usluga socijalne zaštite i njihovim porodicama, na teritoriji Opštine Pančevo, u trajanju od 4 meseca.

Angažovano je četiri osobe sa invaliditetom (intelektualnim teškoćama) koje imaju iskustvo u pružanju podrške drugim osobama sa invaliditetom, a kojima će podršku u realizaciji zadatih poslova i aktivnostima prilikom direktnog pružanja usluga pružati stručni tim Udruženja „Na pola puta“ i negovatelji.

Udruženje „Na pola puta“ pruža podršku unapređenju položaja osoba sa invaliditetom na tržištu rada, pruža priliku osobama sa invaliditetom da steknu i unaprede svoje radne navike i veštine, ekonomski se osnaže u cilju poboljšanja svog položaja u društvu.