VEST
2021
"KOMPETENCIJAMA DO KVALITETA ŽIVOTA"

Ovim projektom želimo da unapredimo kvalitet života naših korisnika, jačamo njihove kapacitete, socijalne i praktične veštine i omogućimo im da se ukjluče u sve tokove društvenog života kroz radionice:

1. Praktične i radno-okupacione radionice

2. Radionice socijalnih kompetencija i samozastupanja 

Ovaj projekat podržava Caritas, a realizuje se u okviru regionalnog projekta ,,SOCIETES 2" koji finansira EU, sa ciljem unapređenja socijalne inkluzije osoba sa invaliditetom i/ili mentalnim teškoćama, pružanja podrške porodicama i prevencije institucionalizacije.