VEST
2021
Kreativni kutak

Projekat "Kreativni kutak" realizovan je tokom 2021. godine u okviru konkursa "Naš kraj, naša ideja", a uz podršku Lokalne fondacije Pančevo i Trag fondacije.

Nosilac projekta je neformalna grupa "Grupa za samozastupanje Pančevo", koja deluje u okviru Udruženja "Na pola puta". Projektom je organizovan "Prvi inkuzivni sajam rukotvorina" koji podrazumeva izložbu ručnih radova pet udruženja osoba sa invaliditetom iz Pančeva: Udruženja "Ruke", Saveza slepih Pančevo, Udruženja Multipleskleroze Pančevo, Udruženja distrofičara južnobanatskog okruga i Udruženja "Na pola puta". Ova udruženja okupljaju osobe sa invaliditetom kao i žene koje su žrtve nasilja u porodici, te je prvi put u našem gradu ostvarena saradnja ovog tipa između ovih udruženja i prvi put su udruženja koja pružaju podršku osetljivim grupama ljudi zajednički imala priliku da izlažu svoje ručne radove. Svi ručni radovi koji su prikazani na Sajmu, ova udruženja su izrađivala na kreativnim radionicama u okviru svojih udruženja.

Sajam je održan 13,14. i 15.decembra 2021. god. u prostorijama Narodnog muzeja Pančevo. Sajam je bio i prodajnog karaktera, te sav prihod od prodaje ručnih radova iskorišćen je za unapređenje aktivnosti ovih udruženja u narednoj godini. Pored izlaganja ručnih radova, članovi udruženja i neformalne grupe predstavili su se sugrađanima i čitanjem poezije. Održavanjem ovog Sajma učesnicima je omogućena veća vidljivost i uključenost u zajednicu i mogućnost da svim posetiocima prikažu svoj rad i kreativnost.