VEST
2021
,,Kreativni kutak"

Projekat ,,Kreativni kutak" realizovan je tokom 2021. godine u okviru konkursa ,,Naš kraj, naša ideja", a uz podršku Lokalne fondacije Pančevo i Trag fondacije.

Nosilac projekta je neformalna grupa koja deluje u okvru Udruženja ,,Na pola puta" , ,,Grupa za samozastupanje Pančevo". Projektom je organizovan ,,Prvi inkuzivni sajam rukotvorina" koji podrazumeva izložbu ručnih radova kako ,,Grupe za samozastupanje Pančevo" tako i udruzenja ,,Ruke", Saveza slepih Pančevo, Udruženja Multipleskleroze Pančevo i Udruženja distrofičara južnobanatskog okruga. Ova udruženja okupljaju osobe sa invaliditetom kao i žene koje su žrtve nasilja u porodici, te je prvi put u našem gradu ostvarena saradnja ovog tipa između ovih udruženja i prvi put su udruženja koja pružaju podršku osetljivim grupama ljudi zajednički imala priliku da izlažu svoje ručne radove. Svi ručni radovi koji su prikazani na Sajmu, udruženja i neformalna grupa izrađivali su na kreativnim radionicama u okviru svojih udruženja.

Sajam je održan 13,14. i 15.decembra 2021. god. u prostorijama Narodnog muzeja Pančevo. Sajam je bio i prodajnog karaktera, te sav prihod od prodaje ručnih radova iskorišćen je na unapređenje aktivnosti udruženja u narednoj godini. Pored izlaganja ručnih radova, članovi udruženja i neformalne grupe predstavili su se sugrađanima i čitanjem poezije. Održavanjem ovog Sajma učesnicima omogućena je veća vidljivost i uključenost u zajednicu i mogućnost da svim posetiocima prikažu svoj rad i kreativnost.