VEST
2018
Kroz radno-okupacione aktivnosti do potpune integracije OSIT
Projekat predviđa realizaciju radnookupacionih aktivnosti sa ciljem unapređenja kvaliteta života OSIT. Obuhvataju aktivnosti kao što su pravljenje nakita, rad na razboju i mašini za vez, ručna izrada raznih ukrasnih predmeta i sl. Ove aktivnosti će se realizovati svakodnevno uz podršku radnih asistenata, a prema definisanom IPU odnosno prema kapacitetima i interesovanjima korisnika. U okolnostima kreativnog i radnog angažovanja podižu se opšti kapaciteti OSIT, podstiče se socijalizacija i sarađivački odnosi, razvija kreativnost i psihomotorne veštine.

Projekat podržao Grad Pančevo.