VEST
2015
Mala kućna zajednica

Projekat predviđa unapređenje pružanja usluge Stanovanja uz podršku za osobe sa intelektualnim teškoćama i pripremu novih korisnika za korišćenje usluge. Pružanje usluge istovremeno obezbeđuje i kapacitete za pružanje urgentnog i povremenog zbrinjavanja (Predah roditeljstva).

Cilj projekta je  stvaranje uslova za produktivnije funkcionisanje porodica, prevencija sagorevanja članova porodice,  socijalizacija i inkluzija, kao i nezavisnost kod korisnika, poboljšanje kvaliteta života ali pre svega prevencija institucionalizacije korisnika, senzibilisanje društvene sredine za ravnopravan život sa osobama sa smetnjama u mentalnom razvoju.

Projekat je podržalo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja