VEST
2020
,,Mladi sa intelektualnim teškoćama u svetu interneta”

Projekat je započet u januaru i traje do juna 2020. god. uz podršku Foruma mladih sa invaliditetom. Zadatak projekta je edukacija i osnaživanje OSIT za adekvatno korišćenje interneta putem publikacija i edukativnih radionica. Predviđeno je kreirati program obuke o bezbednom korišćenju interneta u kojoj će učestvovati parterska organizacija,, Crveni krst“ Pančevo. Ova obuka će se prilagoditi OSIT  i  sprovesti u 5 gradova Srbije: Pančevo, Novi Sad, Subotica, Kula i Srbobran. Zatim, predviđena je i izrada publikacije o bezbednom korišćenju interneta za OSIT kreirana u easy to read formatu, koji je prilagođen ovoj populaciji, a koja će se plasirati i ostalim zainteresovanim udruženjima koja se kroz obrazovanje i socijalnu zaštitu bave osobama sa intelektulnim teškoćama. Uključivanje samih osoba sa intelektualnim teškoćama u samo kreiranje obuke i publikacije koje za cilj imaju sprečavanje različitih zloupotreba, doprineće razvoju njihovih veština i znanja.