VEST
2020
Mladi sa intelektualnim teškoćama u svetu interneta

Projekat je započet u januaru i traje do juna 2020. god. uz podršku Foruma mladih sa invaliditetom. Cilj projekta je edukacija i osnaživanje OSIT za adekvatno korišćenje interneta putem publikacija i edukativnih radionica. Predviđeno je kreirati program obuke o bezbednom korišćenju interneta u kojoj će učestvovati parterska organizacija “Crveni krst“ Pančevo. Ova obuka će se prilagoditi OSIT i sprovesti u 5 gradova Srbije: Pančevo, Novi SAd, Subotica, Srbobran i Kula. Predviđena je i izrada priručnika o bezbednom korišćenju interneta u formatu lakom za čitanje, koji je prilagođen populaciji sa intelektualnim teškoćama, a koji će se plasirati i drugim organizacijama koje se kroz edukaciju i socijalnu zaštitu bave osobama sa intelektualnim teškoćama.Uključivanje samih osoba u izradu publikacije i kreiranje obuke unaprediće dodatno njihova znanja i veštine.

Projekat je podržan od strane Foruma mladih sa invaliditetom u okviru projekta "Digitalna i medijska pismenost mladih sa invaliditetom / hendikepom", koji se realizuje u periodu januar 2018-jun 2020. godine. Projekat se realizuje u okviru programa Evropske unije "Civil Society Facility and Media Programme" 2016/2017 god.

*Partner na projektu je i Udruženje studenata sa hendikepom, koje nam pruža mentorsku podršku u realizaciji projekta.