VEST
2022
Mogu to i ja

Cilj projekta „Mogu to i ja“ je unapređenje kvaliteta života osoba sa intelektualnim teškoćama jačanjem njihovih kapaciteta i stvaranje mogućnosti za puno i aktivno učešće i uključenost u sve oblasti društvenog života.

U projekat je bilo uključeno 20 osoba sa intelektualnim teškoćama.

U sklopu projekta realizovano je:

  1. 24 radionice samozastupanja o pravima osoba sa invaliditetom, pravu na rad i zapošljavanje, celoživotno učenje;
  2. 72 radionice krojenja, ručnog i mašinskog šivenja - cegera, jastučnica, rančeva...;
  3. 4 učešća na gradskim manifestacijama: Uskršnji i Prolećni bazar, Šarendan, Dani Vajferta;
  4. 2 studijske posete: ŠOSO "Milan Petrović"- Novi Sad, Udruženje "Naša kuća"- Beograd i inkluzivni kafić "Zvuci Srca"- Beograd;
  5. izrada promo flajera “Mogu to i ja” u cilju promocije veština osoba sa intelektualnim teškoćama.

Glavna poruka projekta „Mogu to i ja“ je da svaki pojedinac ulaganjem u znanje i nove veštine doprinosi stvaranju boljih uslova za sebe, svoju porodicu i svoju zajednicu.

A šta su rekli učesnici projekta:

D.M. "Samozastupanje me je naučilo da više cenim i poštujem sebe. Da znam koja su moja prava kad radim."

A.S. "Imala sam priliku da uvežbam šivenje na mašini. Volela bih da šijem i malo komplikovanije stvari."

B.N. "Obožavam da idem na manifestacije i da prodajemo šta smo sve napravili. Baš smo bili vredni!"

Z.L. "Volim što sam išla da vidim moje drugare u Novom Sadu i Beogradu. Pričali smo kako da svima

pokažemo šta sve znamo."

Projekat je podržan kroz Stalno otvoreni konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2022. godini od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.