VEST
2020
Naš odgovor na Covid 19

Pandemija izazvana virusom Covid-19 uticala je na sve aspekte naših života. Celokupna zajednica morala je brzo i efektno da odgovori na sve izazove koje je novonastala situacija proizvela. Udruženje “Na pola puta” je uspelo da omogući nesmetani nastavak pružanja usluge stanovanje uz podršku za osobe sa intelektualnim teškoćama, uz stvaranje maksimalno mogućeg bezbednog okruženja za korisnike usluge i zaposlene.

U našoj misiji, veliku podršku nam pruža program Trag fondacije “Aktivne zajednice-solidarni odgovor na COVID-19” koji je prepoznao izazove sa kojima se suočavamo.

Od uvođenja vanrednog stanja, naši korisnici nisu napuštali stanove i nisu imali direktan kontakt sa roditeljima, starateljima, prijateljima. Kako bi što manji broj osoba dolazio u kontakt sa korisnicima, kao pružalac usluge, reorganizovali smo pružanje podrške i obezbedili dodatne sadržaje, u cilju očuvanja mentalnog i fizičkog zdravlja korisnika i zaposlenih.

Radi prevazilaženja teškoća nastalih izolacijom, organizovali smo različite radionice (fitnes, muzička i kreativna radionica) koje se održavaju putem internet aplikacija za grupni čet. Pored korisnika usluge stanovanje uz podršku, dodatni sadržaji su namenjeni i našim članovima iz porodičnih sredina. Ovim projektom obezbeđuje se i nesmetano pružanje podrške u trajanju od 24h (prevoz asistenata, angažovanje osobe sa nabavku u cilju redovnog snabdevanja namirnicama i lekovima u roku i dovoljnoj količini).

Uz podršku Trag fondacije  uspeli smo da obezbedimo i zaštitna sredstva i opremu, materijal za radionice i za naših 50 članova humanitarne pakete u vidu potrošačkih vaučera za prehrambenu robu koji će omogućiti finansijsku pomoć celim porodicama.

Ovaj projekat se realizuje u maju i junu 2020.


 

https://tragfondacija.org/zaduzbinski-fond/796/