VEST
2024
Nauči, pokreni se i zabavi

Projekat  „Nauči, pokreni se i zabavi“ realizuje Grupa za samozastupanje Pančevo, koju čine osobe sa intelektualnim teškoćama i njihovi asistenti, inače članovi Udruženja “Na pola puta”.

Navedeni projekat doprinosi rešavanju složenog problema društva koji se odnosi sa jedne strane na mlade i odrasle osobe sa intelektualnim teškoćama (OSIT) a sa druge, na starije osobe. Ove dve ciljne grupe projekta povezuje problem socijalne izolacije koji negativno utiče na njihovo fizičko, mentalno i emocionalno zdravlje, kao i na njihovu integraciju u zajednicu.

Socijalna izolacija ove dve grupe građana je često uslovljena nedostatkom podrške i sadržaja u kojima bi oni mogli ravnopravno da učestvuju. Njihovim izostankom, oni ostaju zatvoreni u svojim domovima, bez kvalitetnih kontakata sa spoljnim svetom. Takođe, izolacija i nedostatak aktivnosti dovode do povećanja telesne težine, smanjenja kondicije i pokretljivosti, različitih psihosomatskih i mentalnih problema  i propadanja opšteg zdravstvenog stanja.

Društvena igra Kornhol, nije zahtevna igra i dozvoljava učešće bez obzira na pol, godište i fizičku spremnost, ima jednostavna i jasna pravila, koja se mogu modifikovati u zavisnosti od broja i fizičke kondicije igrača, te pruža veliku mogućnost za učešće svih grupa građana. Naša prioritetna grupa – OSI i stariji sugrađani, dobiće mogućnost da nauče novu i zabavnu igru, koja pokreće telo i motiviše na pokret a sa druge strane omogućava druženje, komunikaciju učesnika, zajedničko delovanje i zabavu, razvoj sportskog duha i zajedništva. Nabavkom kornhol opreme, omogućava se kontinuirano bavljenje rekreativnim aktivnostima za veliki broj starijih osoba (za korisnike Gerontološkog centra Pančevo i Dnevnih klubova za starije), kao i osoba sa invaliditetom (prvenstveno članova različitih udruženja OSI sa područja grada Pančeva).

Ovim projektom želimo da doprinesemo stvaranju uslova i programa koji će omogućiti osobama sa invaliditetom i starijim osobama da se bave fizičkim aktivnostima, razvijaju socijalne veštine, poboljšaju svoje fizičko i mentalno zdravlje i pridruže se zajednici.

Treninzi će se odvijati 1 nedeljno, a u zavisnosti od vremenskih prilika u zatvorenom ili javnom prostoru. U poslednjem mesecu, organizovaćemo Turnir u kornholu, na koji će pored nabrojenih udruženja i škola biti pozvani i građani lokalne zajednice.

Promocija ovog pristupačnog sporta, kao i ostvarivanje saradnje sa organizacijom Korhol Srbija, omogućiće dalju saradnju i širenje ovog sporta i na druge gradove i učestvovanje naše ciljne grupe na takmičenjima.

Projekat se realizuje u periodu od 01.12.2023.- 30.11.2024.godine. u okviru konkursa Aktivne zajednice.

Program "Aktivne zajednice" se realizuje u okviru projekta "Snaga aktivizma", koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj USAID Serbia, a sprovode Trag fondacija i partnerske organizacije CRTA, Krovna Organizacija Mladih Srbije, BeFem, Slavko Ćuruvija fondacija, i Srpski Filantropski Forum.