VEST
2019
Ne isključuj me

Cilj ovog projeka je organizacija aktivnosti za osobe sa intelektualnim teškoćama, koje utiču na poboljšanje kvaliteta života i stvaranje prilika za kvalitetno provedeno slobodno vreme i socijalnu uključenost ove populacije. Projekat je realizovan godinu dana, počevši od 2018. pa sve do kraja 2019. god. a uz finansijsku podršku Australijske ambasade.

Mladi sa intelektualnim teškoćama bili su angažovani na izradi dekorativnih predmeta, nakita itd. Takođe, održane su radionice sa ciljem edukovanja o različitim temama iz oblasti ljudskih prava. Organizovana su učešća na različitim manifestacijama, posećene su pozorišne predstave, muzeji, izložbe, kao i kafići i restorani u lokalnoj zajednici. Po završenoj realizaciji projekta, Udruženje je posetio zamenik Ambasadorke Australije Liang Zeng povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom.