VEST
2019
Novi život starih stvari uz trotočkaš mali

Ovaj projekat realizovan je od aprila do avgusta 2019. godine. Nosilac  projekta bilo Udruženje ,,Cermes“ a Udruženje ,,Na pola puta“ imalo je status partnera. Članovi našeg Udruženja su izrađivali različite upotrebne i ukrasne predmete od recikliranog materijala koji su izlagani na manifestacijama povodom zaštite životne sredine i promociji reciklaže, zajedno sa trotočkašem koje je izradilo Udruženje ,,Cermes“.

Kroz projekat izrađen je tricikl na nožni pogon sa montažnom tezgom, program ekološke edukacije, uz informativne flajere, u cilju upoznavanja javnosti o projektu kroz predavanja u prostorijama Gradske uprave u saradnji nosioca projekta i našeg Udruženja. Nabavkom trotočkaša sa pogonom na pedale i montažne zatvorene tezge stvorena je mogućnost članovi Udruženja “Na pola puta” i ,,Cermes“ promovišu svoj ekološki rad kroz ponovnu upotrebu iskorišćenih predmeta bez zagađivanja životne sredine sa pozitivnim uticajem na zdravlje ljudi.