VEST
2023
Opština Žitište - pružanja usluge pomoć u kući za decu i mlade sa invaliditetom

Opština Žitište započinje novi ciklus pružanja Usluge Pomoć u kući za  decu, mlade i odrasle sa invaliditetom, koju će pružati licenciran pružalac usluge Udruženje „Na pola puta“ iz Pančeva, u saradnji sa Centrom za socijalni rad Žitište, počev od 1. juna 2023. do novembra 2023.godine. Usluga je besplatna za korisnike, a troškove snosi opština Žitište.

Uslugu trenutno koristi 20 osoba sa invaliditetom i njihove porodice, što je i maksimalan broj koji je predviđen projektom. Uslugu pružaju tri negovateljice sa teritorije opštine Žitište korisnicima iz B.Кarađorđeva, B.Dvora, Torde, Žitišta, Torka, S.Itebeja, R.Topolovca, N.Itebeja.

Prijem zahteva za korišćenje usluge se vrši u Centru za socijalni rad Žitište, pa se zainteresovani za uslugu mogu obratiti Centru ili direktno Udruženju „Na pola puta“.

Uslugom se obezbeđuje odgovarajuća nega i podrška koja je u skladu sa procenom potreba korisnika a kroz  aktivnostii podršku u: obezbeđivanju ishrane, održavanju higijene korisnika, nabavku i nadgledanje uzimanja terapije korisnika, pomoć u zadovoljenju socijalnih, edukativnih i kulturno-zabavnih potreba dece, mladih i odraslih sa invaliditetom.

Koordinator usluge i defektog su obišli porodice i izvršili procenu potreba, a tokom procesa evaluacije usluge korisnici i njihove porodice istakli su značaj i neophodnost ove usluge za poboljšanje kvaliteta života njihove dece sa invaliditetom.

„Jako mi je važno da mi neko dođe, moje dete nema pomoć, do negovateljice koja joj puno znači, ali onda se sve prekine i usluge nema po 6 meseci. Moje je dete puno naučilo i dobro je da ova pomoć postoji.“, rekla je majka devojčice sa intelektualnim teškoćama.