VEST
2022
Podrška deci i mladima sa intelektualnim teškoćama

Projekat „Podrška deci i mladima sa intelektualnim teškoćama“ realizovan je uz finansijsku podršku grada Pančeva  kroz Konkurs finansiranje/sufinansiranje projekatа i programa u oblasti unapredjenja socijalne politike u gradu Pančevu.

Naši članovi su imali priliku da tokom trajanja projekta učestvuju u radionicama praktičnih veština i samozastupanja. Njihovi roditelji imali su prilike da razgovaraju sa stručnim radnikom kako online tako i kroz  telefonske konsultacije, te su radili na rešavanju problema sa kojima se susreću kroz brigu o članu porodice sa intelektualnim teškoćama.

Kroz radionice praktičnih veština su prošli mladi sa intelektualnim teškoćama te su se upoznali sa tehnikama restauracije starih predmeta, adekvatnoj brizi o alatu za rad kao i radu sa filcom, na izradi dekorativnih predmeta za predstojeće praznike.

Kao i do sada, od posebnog značaja su bili sastanci Grupe za samozastupanje koji su održani 10 puta, a gde su mladi sa intelektualnim teškoćama uz podršku radioničara savladavali tehnike javnog predstavljanja svog rada i svojih sposobnosti širem krugu ljudi.

Najčešći problem roditelja koji su rešavani kroz konsultativne sastanke sa socijalnim radnikom su: upis dece u školu i pravilan izbor edukatora kao teškoće koje proizilaze iz administrativnih i pravnih propisa, potom rešavanje pitanja zdravstvene brige, podršku u oblasti finansijskih teškoća koje imaju pri obezbeđivanju ogreva, odeće, lekova i sl.