VEST
2020
Podrška programima udruženja osoba sa invaliditetom i teškim hroničnim oboljenjima za 2020. godinu

Grad Pančevo i Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja je putem Zahteva za dodelu sredstava za programe udruženja osoba sa invaliditetom i teškim hroničnim oboljenjima za 2020. godinu finansijski podržao programske aktivnosti Udruženja “Na pola puta”.

Kroz program podržane su Posebne mere  iz Strategije za unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji 2020-2025.:

- Uključivanje osoba sa invaliditetom u politički, javni, kulturni, obrazovni i sportski život u zajednici. Mera podrazumeva podsticanje potpune i efikasne inkluzije osoba sa invaliditetom i njihovog učešća u svim sferama društvenog života. Mera će unaprediti okruženje u političkom, javnom, kulturnom, obrazovnom i kontekstu sportskih aktivnosti za učešće osoba sa invaliditetom.

- Poboljšanje kvaliteta života osoba sa invaliditetom i usvajanje programa deinstitucionalizacije, uz obezbeđivanje adekvatne podrške za život u zajednici i porodici, uključujući i razvoj usluga podrške za samostalni život u zajednici. Ovom merom stvaraju se uslovi za život osoba sa ivaliditetom van rezidencijalnih institucija i obezbeđivanje personalizovanih usluga podrške za samostalni život u zajednici. Mera utiče na unapređenje života osoba sa invaliditetom, kroz jasno koncepcijsko opredeljenje da se različiti oblici socijalne podrške realizuju u zajednici, odnosno, neposrednom okruženju u kome žive osobe sa invaliditetom, umesto u institucijama.  

- Jačanje partnerstva sa organizacijama osoba sa invaliditetom u svim oblastima i na svim nivoima. Ovom merom unapređuje se saradnja državnih organa i ustanova sa organizacijama osoba sa ivaliditetom i stvaraju se uslovi da osobe sa invaliditetom aktivno učestvuju u planiranju i praćenju mera i aktivnosti usmerenih na unapređenje njihovog položaja i ostvarivanje jednakih mogućnosti

- Podizanje stepena informisanosti javnosti o pravima osoba sa invaliditetom i barijerama sa kojima se suočavaju u ostvarivanju prava i unapređivanje pozitivne slike o osobama sa invaliditetom.

- Unapređenje prevencije i zaštite od diskriminacije osoba sa invaliditetom - podizanje svesti javnosti o problemu diskriminacije osoba sa invaliditetom i unapređenje uslova za ostvarivanje delotvorne zaštite osoba sa invaliditetom od svih oblika neposredne i posredne diskriminacije u javnoj i privatnoj sferi.

- Realizacija mera aktivne politike zapošljavanja osoba sa invaliditetom na otvorenom tržištu rada obuhvata realizaciju postojećih i kreiranje i realizaciju novih programa za podsticanje većeg zapošljavanja osoba sa invaliditetom na slobodnom tržištu rada, uz obezbeđivanje pristupačnosti radnog mesta kroz otklanjanje arhitektonskih, komunikacionih i drugih barijera i razumno prilagođavanje radnog mesta.

- Razvijeni i primenjeni modeli socijalnog preduzetništva i drugi modeli socijalnog zapošljavanja osoba sa invaliditetom, uključujući i zapošljavanje uz podršku kroz podršku socijalnom preduzetništvu i drugim modelima socijalnog zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Kroz različite aktivnosti Udruženja, podržane su I Mere i aktivnosti iz Strategije razvoja socijalne zaštite grada Pančeva 2020-2027. godinu.