VEST
2021
Podrška programima udruženja osoba sa invaliditetom i teškim hroničnim oboljenjima za 2021. godinu

Grad Pančevo i Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja je putem Zahteva za dodelu sredstava za programe udruženja osoba sa invaliditetom i teškim hroničnim oboljenjima za 2021. godinu finansijski podržao programske aktivnosti Udruženja “Na pola puta”.

Osnovni cilj programa koje realizuje Udruženje “Na pola puta” je poboljšanje kvaliteta života dece, mladih, odraslih i starih osoba sa intelektualnim teškoćama, autizmom i drugim pervazivnim poremećajima, kroz organizovanje i pružanje usluga koje podržavaju ostanak u porodici i preveniraju institucionalizaciju, i koje osnažuju OSIT i njihove porodice u svim  životnim aspektima.

Kroz program podržane su Posebne mere  iz Strategije za unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji 2020-2025.

-Uključivanje osoba sa invaliditetom u politički, javni, kulturni, obrazovni i sportski život u zajednici.

-Poboljšanje kvaliteta života osoba sa invaliditetom i usvajanje programa deinstitucionalizacije, uz obezbeđivanje adekvatne podrške za život u zajednici i porodici, uključujući i razvoj usluga podrške za samostalni život u zajednici.

-Jačanje partnerstva sa organizacijama osoba sa invaliditetom u svim oblastima i na svim nivoima.

-Podizanje stepena informisanosti javnosti o pravima osoba sa invaliditetom i barijerama sa kojima se suočavaju u ostvarivanju prava i unapređivanje pozitive slike o osobama sa invaliditetom kao titularima svih ljudskih prava.

-Unapređenje prevencije i zaštite od diskriminacije osoba sa invaliditetom.

-Realizacija mera aktivne politike zapošljavanja osoba sa invaliditetom na otvorenom tržištu rada.

-Razvijeni i primenjeni modeli socijalnog preduzetništva i drugi modeli socijalnog zapošljavanja osoba sa invaliditetom, uključujući i zapošljavanje uz podršku.