VEST
2020
Podrška Solidarnog fonda Erste fondacije

Izbijanjem epidemije virusa Kovid-19, Udruženje “Na pola puta” nastavilo je sa realizacijom aktivnosti, uz određene izmene u organizaciji usluga podrške. Od samog početka epidemije, primenjivane su preventivne mera zaštite kako bi se mogućnost zaražavanja korisnika i zaposlenih svela na minimum.

Da bismo očuvali mentalno i zdravstveno stanje naših korisnika, osoba sa intelektualnim teškoćama, organizovali smo aktivnosti i radionice putem različitih online aplikacija i kreirali dodatne sadržaje u okviru usluge stanovanje uz podršku, kako bi korisnici proveli što kvalitetnije moguće vreme u izolaciji.

Takođe, novonastala situacija je dodatno negativno finansijski uticala na poslovanje Udruženja, zbog obaveza pokrivanja određenih dodatnih troškova ili troškova ugovornih obaveza.

Naše napore da promene u svakodnevnom životu korisnika tokom epidemije učinimo što podnošljivijim, prepoznao je i Solidarni fond Erste fondacije koji nam je pružio podršku da efikasnije odgovorimo na promene izazvane epidemijom Covid-19, doprineo poslovnoj sigurnosti i omogućio nam nastavak aktivnosti koje imaju za cilj da osiguraju kvalitet života ljudi sa intelektualnim teškoćama i njihovu socijalizaciju.