VEST
2022
Pomiriši prirodu

„Pomiriši prirodu“ je projekat Grupe za samozastupanje Pančevo koju čine osobe sa intelektualnim teškoćama, korisnici usluga i programa Udruženja „Na pola puta“, u okviru koga se održavaju sastanci samozastupnika. 

Cilj projekta „Pomiriši prirodu“ je edukacija osoba sa intelektualnim teškoćama o očuvanju životne okoline, povećanje informisanosti i pobuđivanje interesovanja o važnosti očuvanja životne sredine, njihovo uključivanje u rešavanje problema očuvanja životne sredine kroz društveni aspekt delovanja, promovisanjem aktivizma za bolju životnu sredinu u svojoj lokalnoj zajednici i izgradnja senzorne bašte za povezivanje sa prirodom.

Eko radionice sa mladima sa intelektualnim teškoćama se održavaju u dve lokalne zajednice. Prva grupa su korisnici Centra za pružanje usluga socijalne zaštite Grada Zrenjanina „Most“ i Dnevnog boravka za osobe sa intelektualnim teškoćama, dok je druga grupa iz Doma za lica ometena u mentalnom razvoju „Srce u jabuci“ iz Jabuke pored Pančeva.

Uređenje senzorne bašte na ove dve lokacije odvija se uz podršku JKP „Zelenilo“ Pančevo i Srednje poljoprivredne škole Zrenjanin, u kome će učestvovati mladi sa intelektualnim teškoćama.

Projekat je podržan u okviru programa podrške neformalnim grupama za zaštitu životne sredine i održivi razvoj zajednica “Snažno zeleno“ od strane organizacije Mladi istraživači Srbije, u okviru projekta: “Zeleni inkubator – razvoj kompetentnog civilnog društva za podršku implementaciji pravnih tekovina EU o životnoj sredini”. Projekat Zeleni inkubator realizuje Beogradska otvorena škola (BOŠ), u saradnji sa Mladim istraživačima Srbije (MIS) i Inženjerima zaštite životne sredine (IZŽS), a uz podršku Evropske unije.