VEST
2021
Pomoć u kući za decu i mlade sa invaliditetom

Udruženje "Na pola puta" pruža uslugu pomoći u kući za decu i mlade sa invaliditetom u opštini Žitište. Usluga je pružana u periodu od juna do decembra 2021. god. u saradnji sa Centrom za socijalni rad Žitište. Uslugu je koristilo 20 korisnika, a 3 negovateljice sa teritorije opštine Žitište su angažovane u pružanju podrške.

Ova usluga obezbeđuje adekvatnu negu i podršku, koja se pruža u skladu sa potrebama korisnika, i obuhvata aktivnosti: obezbeđivanja ishrane, podrška održavanja higijene korisnika, nabavka, priprema i korišćenje terapije, pomoć u zadovoljavanju socijalnih, edukativnih i kulturno- zabavnih potreba korisnika.

Koordinator usluge i defektolog Udruženja redovno su obilazili porodice na terenu i vršili procenu potreba korisnika.

Ovom uslugom obezbeđuje se poboljšanje kvaliteta života i adekvatnije zadovoljavanje potreba dece i mladih sa invaliditetom i njihovih porodica.

Udruženje "Na pola puta" je sprovelo i dve akcije prikupljanja školskog pribora za korisnike koji idu u školu, kao i donaciju hrane, nameštaja, igračaka i garderobe koju je realizovala uz veliku podršku Humanitarne organizacije Udruženje dobrih ljudi "Ognjište" iz Pančeva.