VEST
2022
Pomoć u kući za decu i mlade sa invaliditetom u Žitištu

I u 2022.godini Udruženje “Na pola puta” je preko javne nabavke koju je raspisala Opština Žitište pružalo uslugu pomoći u kući za decu i mlade sa invaliditetom. Nastavili smo dobru saradnju sa Centrom za socijalni rad Žitište. Uslugu je koristilo 20 korisnika, dece i mladih sa invaliditetom. Njima i njihovim porodicama podršku je pružalo 3 negovateljice sa licencom za pružanje ove usluge.

Usluga je pružana u ukupnom trajanju od 6 meseci, u periodu od 15.6.-15.12.2022.g.

Prilikom redovnih poseta porodicama korisnika, koordinator usluge i defektolog Udruženja vršili su procenu potreba korisnika i prilagođavali program pružanja usluge u skladu sa tim.

Ovom uslugom obezbeđuje se poboljšanje kvaliteta života dece i mladih sa invaliditetom i adekvatnije zadovoljavanje njihovih potreba.