VEST
2020
Pomoć u kući za decu sa smetnjama u razvoju u Opštini Žitište

Udruženje “Na pola puta” od 2017. godine pruža uslugu Pomoć u kući za decu sa smetnjama u razvoju u Opštini Žitište, putem ugovora o javnoj nabavci. Ovu uslugu četvrtu godinu zaredom pružamo za 20 korisnika uz angažovanje 3 negovateljice. Ove godine usluga se pruža u  trajanju od 7 meseci, u periodu od juna 2020.g. do januara 2021.g.

Programske aktivnosti se realizuju u skladu sa potrebama korisnika, a pružanje usluge obuhvata podršku korisnicima u zadovoljavanju svakodnevnih životnih potreba, u cilju unapređenja ili održavanja nivoa kvaliteta života.

Realizacijom aktivnosti usluge pomoć u kući obezbeđuje se odgovarajuća nega i pomoć, u skladu sa procenom potreba korisnika i može obuhvatati: pomoć u obezbeđivanju ishrane, održavanju lične higijene i higijene stana zagrevanju prostorija, zadovoljavanju socijalnih, kulturno-zabavnih, i drugih potreba, uključujući: pomoć pri kretanju unutar i van kuće, iniciranje socijalnih kontakta i uključivanje korisnika u prigodne kulturne aktivnosti u lokalnoj zajednici, staranje o plaćanju računa i sl., posredovanje u obezbeđivanju različitih vrsta usluga, nabavku i nadgledanje uzimanja lekova i primenu saveta propisanih od strane kvalifikovanih medicinskih stručnjaka i odvođenje na lekarske preglede, saniranje i negu manjih povreda, kontrolu vitalnih funkcija, kao i programske aktivnosti:

pomoć kod kuće: u oblačenju, održavanju lične higijene (umivanje, češljanje, pranje zuba), pri hranjenju (priprema i serviranje lakših obroka, hranjenje ili pomoć u korišćenju pribora), pripremu knjiga i opreme za vrtić/školu;

pomoć u zajednici: pomoć u kretanju (orijentacija u prostoru, guranje kolica ili korišćenje drugih pomagala), odlazak na igrališta/mesta za provođenje slobodnog vremena (podrška u igri, podrška i posredovanje u komunikaciji), uključujući kulturne i sportske aktivnosti i druge servise podrške.