VEST
2014
Pomoć u kući za osobe sa intelektualnim teškoćama

Tokom 2014. godine na teritoriji grada Pančeva pružala se usluga pomoći u kući za osobe sa intelektualnim teškoćama.

Opšti cilj projekta je osnaživanje porodica koje imaju člana sa intelektualnim teškoćama, smanjenje socijalne isključenosti i prevencija institucionalizacije a sve kroz organozovane aktivnosti i pružanje podrške u domu korisnika.

Projekat su podržali grad Pančevo i Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku