VEST
2023
Razmisli pre nego što klikneš 2
Projekat „Razmisli pre nego što klikneš 2“ predstavlja nastavak projekta koji je realizovan u 2022.g. i koji je takođe podržan od strane GU Pančevo.
Projekat ima za cilj edukaciju mladih sa intelektualnim teškoćama i autizmom sa teritorije Grada Pančeva, za bezbedno korišćenje interneta i društvenih mreža kroz niz radionica koje će ih osnažiti i koje će im dati alate potrebne za izbegavanje rizičnog ponašanja i rizičnih situacija u kojima se mogu naći kao aktivni korisnici društvenih mreža i interneta.
Osobe sa intelektualnim teškoćama, bez obzira na teškoće koje imaju, aktivni su korisnici interneta i društvenih mreža. Baš zbog svojih teškoća predstavljaju laku metu i potencijalne žrtve sajber nasilja, trgovine ljudima, internet prevara i sl.
Radionice će biti prilagođene potrebama i kapacitetima 20 osoba sa intelektualnim teškoćama,a  realizovaće se jednom nedeljno i obuhvatiće 4 glavne teme važne za bezbedno korišćenje interneta.
Projekat „Razmisli pre nego što klikneš 2“ finansiran je od strane Grada Pančeva, Sekraterijata za javne službe i socijalna pitanja i Kancelarije za mlade Grada Pančeva, preko Konkursa za su/finansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora Grada Pančeva za 2023. godinu.