VEST
2017
Samozastupanje-Hajde da probamo to!
Svrha projekta bila je osnaživanje i edukacija mladih osoba sa intelektualnim teškoćama, autizmom i drugim pervazivnim poremećajima, kao i mladih iz opšte populacije (učenici srednjih škola) da govore u svoje ime, da se bore za svoja prava i da samostalno izražavaju svoje želje, potrebe i mišljenje-DA SE SAMOZASTUPAJU.
Učesnici su prolašli kroz niz radionica u okviru kojih su najpre upoznali sebe i razvili samosvest i samopouzdanje, osnažili se da prepoznaju svoje potrebe  i da samostalno i aktivno učestvuju u zadovoljenju tih potreba. Pored toga upoznali su se sa svojim pravima i da ih ostvare, ali i da zastupaju prava i potrebe svih osoba sa invaliditetom u lokalnoj zajednici u kojoj žive. 

Projekat podržalo Ministarstvo omladine i sporta