VEST
2016
Samozastupnici za osnovna prava osoba sa intelektualnim teškoćama u Srbiji
Projekat “ Samozastupnici za osnovna prava osoba sa intelektualnim teškoćama podržava Delegacija Evropske Unije u Republici Srbiji, u okviru programa EIDHR Country Based Support Scheme 2016. Cilj ovog projekta je doprinos poštovanju ljudskih prava osoba sa invaliditetom u Srbiji, u skladu sa UNCRPD i evropskom strategijom o invalidnosti 2010-2020. Specifični ciljevi su snaženje i uključivanje osoba sa intelektualnim teškoćama u aktivnu borbu za svoja prava i jačanje kapaciteta udruženja građana za formiranje grupa sa samozastupanje, sprovođenje međunarodnih i nacionalnih pravnih akata, stvaranje nacionalne mreže samozastupnika i povezivanje sa Evropskom platformom samozastupnika(EPSA). Projekat se realizuje u 8 gradova u Srbiji: Vlasotincu, Novom Pazaru i Subotici, kao novim lokalnim zajednicama i Nišu, Jagodini, Novom Sadu, Beogradu i Pančevu kao lokalitetima u kojima su već formirane grupe za samozastupanje. Projekat je započet 25.04.2016 i tokom narednih 24 meseca kroz ovaj projekat će biti obezbeđena sistematska podrška osobama sa intelektualnim teškoćama da govore u svoje ime o problemima koji utiču na njihov život i zagovaraju svoje stavove pred drugim društvenim grupama, političarima i donosiocima odluka, kao i pred društvom u celini.